Nhân viên khách sạn

Thời gian đào tạo

  • 3 năm

Nội dung đào tạo

  • Đón tiếp, tư vấn và chăm sóc khách
  • Sắp xếp và kiểm tra các phóng khách
  • Phục vụ thức ăn và đồ uống
  • Thực hiện các cuộc gọi bán hàng và xây dựng báo giá
  • Thực hiện thu ngân
  • Lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các sự kiện
  • Phát triển, thực hiện và kiểm tra các biện pháp tiếp thị
  • Lập kế hoạch triển khai nhân sự, giao dịch với khách hàng, kinh tế hàng hóa

Triển vọng nghề nghiệp

Các nhân viên khách sạn có cơ hội nghề nghiệp tốt nhất trong tất cả các bộ phận của một công ty: Tầng , tiếp tân, đặt phòng, bán hàng, nhà hàng, tiệc hoặc quản trị. Bạn có cơ hội trở thành quản lý bộ phận, quản lý khác sạn hoặc doanh nhân độc lập của một doanh nghiệp nhà hàng.